Maasdorp Psychologen

Lokale en regionale samenwerking

Info voor verwijzers

Verwijsformulier

Gezien de vele eisen die de zorgverzekeraar en NZA stellen aan verwijsbrieven, hebben we een standaard-verwijsbrief opgesteld die het wellicht gemakkelijker en eenduidiger maakt om mee te werken.


download hier verwijsbrief PDF


Download hier verwijsbrief word


Zorgverzekeraars stellen verschillende eisen en hanteren verschillende regels wat voor verwarring en vele vragen zorgt. Mede hierom blijven we elkaar als Maasdorppsychologen ontmoeten om informatie uit te wisselen, krachten te bundelen en belangen van cliënten te behartigen.

Vanuit onze groep participeren we in overleg- en samenwerkingsstructuren en worden o.a. knelpunten en klachten rondom het  zorgstelsel besproken met zorgverzekeraars en beroepsverenigingen en werken we aan verbetering van de organisatie van de zorg.


maasbrug Ravenstein

De maasdorppsychologen bieden Generalistische Basis GGZ  (ofwel GB GGZ) en binnen psychologenpraktijk Vissers specialistische GGZ (ofwel SGGZ).

 

De huisarts bepaalt, eventueel in overleg met de POH-GGZ of patiënten worden verwezen naar de GB GGZ of SGGZ.U kunt patiënten met een - vermoeden van een - DSM-stoornis naar de Generalistische Basis GGZ verwijzen voor behandeling. Afhankelijk van de ernst, het risico en de mate van complexiteit indiceren wij op basis van intake en eventueel diagnostiek een van de volgende produkten: Kort (BK), Middel (BM) of Intensief (BI).

 

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis wordt de behandeling afgesloten (en terug verwezen naar de huisarts).


Zorg die niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw): (niet volledig): werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobien, psychologische hulp ivm somatische aandoeningen en onderwijskundige problematiek. Voor deze problemen geldt dat de cliënt de consulten zelf zal moeten betalen ("onverzekerd product").


Als de zorg wordt vergoed wordt gedelareerd per zogenoemd zorgzwaartepakket. Een zorgtraject dat naar ons professioneel inzicht en in overleg met de client wordt afgestemd kan bestaan uit face-to-face afspraken, emailconsulten, consultatie, verslaglegging.


De psychologische hulp valt bij personen vanaf 18 jaar onder het eigen risico (€385 in 2020).


Voorwaarden voor de verwijsbrief (om vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen):

-Een verwijzing gespecificeerd:  Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (GGZ) .

-In de verwijsbrief dient te staan dat er sprake is van - een vermoeden van - een door u benoemde DSM-stoornis. Welke stoornis dit is hoeft door u of ons niet aan de verzekeraar gemeld te worden.

-De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóór het eerste psychologisch consult.

-De verwijsbrief is ondertekend door de huisarts, met vermelding van  de AGB-code van de huisarts.