In verbinding samenwerken


Tien psychologen in de regio Ravenstein – Herpen - Berghem – Schaijk vormen  het samenwerkingsverband Maasdorppsychologen.

Door lokale samenwerking zijn sinds 2012 verbindende bruggen geslagen en kennen de leden elkaars expertise. Ze nemen voor elkaar waar bij afwezigheid. Ze hebben elk hun eigen specifieke deskundigheid.

Dit draagt bij aan goede, afgestemde psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).

De netwerkleden werken autonoom, vanuit hun eigen praktijken en hebben ieder een eigen visie en missie. Daardoor biedt het samenwerkingsverband een breed scala aan psychologische zorg voor een brede doelgroep.


De Maasdorppsychologen kenmerken zich door kleinschaligheid, vestiging in de wijk, laagdrempeligheid, korte lijnen met verwijzers en ketenpartners en onderscheiden zich daarmee van grote instellingen.


Er wordt professionele en afgestemde zorg geleverd door betrokken, warme en bevlogen psychologen die een groot belang hechten aan persoonlijk contact.

Netwerkleden