Maasdorp

psychologen

 

De maasdorppsychologen ontmoeten elkaar  regelmatig en hebben goed contact met hun verwijzers en collega's in de zorg.


Psychologische behandeling wordt afgestemd met cliĆ«nt en de huisartsen, hun  POH ggz-ers, maatschappelijk werkenden en andere collega's. We nemen deel aan Multi Disciplinaire Overleggen bij diverse lokale  huisarstenpraktijken.Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistratie: intervisie, visitatie, bij- en nascholing,

registratie-eisen voor specifieke behandelvaardigheden.

We hanteren de beroepscode van onze beroepsvereniging, de LVVP.

Meer info op de sites van de deelnemende praktijken.