Maasdorp Psychologen

Lokale en regionale samenwerking

Visie Maasdorppsychologen

maasbrug Ravenstein

Maasdorppsychologen kenmerken zich door kleinschaligheid, vestiging in de wijk, laagdrempeligheid, korte lijnen met verwijzers en onderscheiden zich daarmee van de grote instellingen.


Maasdorppsychologen leveren professionele en afgestemde zorg, zijn betrokken en hechten groot belang aan persoonlijk contact.


Maasdorppsychologen investeren in persoonlijke ontmoetingen met elkaar en de ketenpartners  voor overleg en afstemming van behandelingen, scholing en kwaliteitsverbetering.


Maasdorppsychologen hebben elk hun eigen specifieke deskundigheid, kennen elkaars expertise en beschouwen elkaar niet primair als concurrenten maar als partners in de zorg waardoor cliënten naar elkaar verwezen kunnen worden en zo bij de best passende therapeut terecht komen.


Maasdorppsychologen nemen voor elkaar waar bij afwezigheid.


Maasdorppsychologen verbinden zich  met de regionale en landelijke (coöperaties van) zorggroepen van psychologen, maar stemmen het hulpaanbod af  in overleg met lokale ketenpartners. 


Maasdorppsychologen nemen actief deel in lokale of regionale werkgroepen die zich richten op de ontwikkeling van een eerstelijnsketen voor psychische gezondheid en welzijn, toegankelijk en dichtbij de cliënt.
E-Health

De meeste maasdorppsychologen werken met eHealth binnen hun praktijk.

Soms wordt een volledig programma aangeboden, maar  de meeste psychologen opteren voor ” Blended Care”   

Blended Care is een combinatie van Face to Face gesprekken met online contact.


Dit kan door bijvoorbeeld via een cliëntenlogin of via beveiligd videocontact.


eHealth binnen de GBGGZ wordt vooral gebruikt als ondersteuning van de behandeling, het stimuleren van zelfzorg en als nazorg.


Maasdorppsychologen werkt met één van de eHealth-leveranciers: Je Praktijk Online, zij leveren de cliëntenlogin en ledenlogin.

Verwijsformulier

Gezien de vele eisen die de zorgverzekeraar en NZa stellen aan verwijsbrieven, hebben we een standaard-verwijsbrief opgesteld die het wellicht gemakkelijker en eenduidiger maakt om mee te werken.