samenwerking

Maasdorp

psychologen

 

 

 

 

De maasdorppsychologen ontmoeten elkaar regelmatig en hebben goed contact met hun verwijzers en collega's in de zorg.

 

Psychologische behandeling wordt afgestemd met cliƫnt en de huisartsen, hun POH ggz-ers, maatschappelijk werkenden en andere collega's. We nemen deel aan Multi Disciplinaire Overleggen bij diverse lokale huisarstenpraktijken.

 

 

Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistratie: intervisie, visitatie, bij- en nascholing,

registratie-eisen voor specifieke behandelvaardigheden.

We hanteren de beroepscode van onze beroepsvereniging, de LVVP.

Meer info op de sites van de deelnemende praktijken.